Основи професійно-прикладної фізичної підготовки: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Канішевський, Станіслав Михайлови
Киселевська, Світлана Михайлівна
Дубина, Наталя Ростиславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Основи професійно-прикладної фізичної підготовки». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та семестрового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, підготовка фізична, фізична культура і спорт

Бібліографічний опис

Основи професійно-прикладної фізичної підготовки : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі С. М. Канішевський, С. М. Киселевська, Н. Р. Дубина. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 28 с. - Бібліогр. : с. 26 - 27.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset