Теоретичні дослідження та визначення основних етапів руху вібраційного грохота

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним з основних показників робочого процесу грохотів є швидкість переміщення маси матеріалу по робочій поверхні. Вона визначає продуктивність і ефективність роботи машини. У сучасних машинах, що працюють у зарезонансній зоні, процес транспортування матеріалу відбувається з підкиданням. Визначенню величини швидкості руху матеріалу по робочому органу присвячено ряд робіт [1-11]. У них досить докладно досліджений процес вібротранспортування матеріалу з підкиданням і наведені розрахункові формули для визначення швидкості її руху по робочому органу. В цих же роботах наведені результати досліджень по визначенню впливу різних параметрів машин (кута нахилу робочого органа, кута вібрації, коефіцієнта тертя матеріалу, про поверхню робочого органа, частоти й амплітуди коливань) на швидкість вібротранспортування. Встановлено, що режим транспортування з підкиданням є найбільш ефективним. Для деяких матеріалів (дрібних класів -0,5 +0 мм) режим безвідривного транспортування дозволяє одержати більш високу ефективність просівання.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, теоретичні дослідження, основні етапи, рух вібраційного грохота, процес грохотів
Бібліографічний опис
Орищенко С. В. Теоретичні дослідження та визначення основних етапів руху вібраційного грохота / С. В. Орищенко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 24. - С. 44 - 47. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання