Вип. 24

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Системне моделювання проектного розрахунку щокової дробарки з складним рухом щоки
  (КНУБА, 2010) Яковенко, Валерій Борисович; Забродський, М. М.
  В промисловості будівельних матеріалів щокові дробарки в основному застосовують для великого і середнього подрібнення порід високої та середньої міцності. Огляд існуючих конструкцій щокових дробарок показав, що на сьогоднішній день найпоширеніші дробарки зі складним рухом щоки. Це пояснюється тим, що такі дробарки більш компактні, мають меншу масу і потужність приводного двигуна, високу врівноваженість рухомих частин, більшу продуктивність. Типорозмір дробарки характеризує ширина прийомного отвору В (відстань між плитами, що дроблять, у верхній частині камери дроблення в момент максимального відходу рухливої щоки). Цей розмір визначає максимально можливу крупність шматків, що завантажуються в дробарку. Зробивши пошук по матеріалом вітчизняних і закордонних джерел була складена множина щокових дробарок зі складним рухом щоки залежно від розмірів приймального отвору BxL.
 • Документ
  Засоби підвищення якості повітря робочих приміщень
  (КНУБА, 2010) Глива, Валентин Анатолійович; Бесараб, О. М.; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Теренчук, Світлана Анатоліївна
  Якість повітря робочих приміщень є одним з основних показників стану виробничого середовища. При цьому пріоритетні параметри обираються в залежності від профілю підприємства з урахуванням переважних негативних чинників впливу на стан повітря. З розвитком сучасних технологій зростає кількість робочих приміщень, в яких велика кількість співробітників одночасно використовує комп’ютерне обладнання. Параметри мікроклімату у таких приміщеннях регламентуються сучасними нормативами [1]. До цих параметрів належать температура, відносна вологість та рухливість повітря, а також рівні позитивних і негативних аероіонів. Проте, наявність у приміщеннях персоналу і технічних засобів, крім наведених параметрів, значною мірою впливає на концентрацію у повітрі взважених частинок (аерозолів, дрібнодисперсного пилу тощо), кількість яких нормативами не регламентується, але суттєво впливає не тільки на здоров’я працівників, а й стабільність функціонування обладнання. Така ситуація викликає занепокоєння як у практиків-експлуатаційників та спеціалістів з безпеки життєдіяльності, так і у фахівців з проектування відповідних будівель і приміщень.
 • Документ
  Способи побудови градуювальної залежності та оцінки її параметрів при неруйнівному контролі міцності бетону на стиск
  (КНУБА, 2010) Ловейкін, Сергій Олександрович; Ярас, Володимир Ігорович
  Основою для проведення контролю міцності бетону на стиск в збірних чи монолітних конструкціях є інформація про випробування серії контрольних зразків, що виготовлялись з тих же замісів бетонної суміші, що і конструкції. Стандартний контроль передбачає оцінку міцності бетону за випробуванням даних зразків на пресі – по-суті, це є контроль лише бетонної суміші, з якої виготовляються конструкції. Неруйнівний контроль оцінює міцність бетону в самих конструкціях за виміряними на ньому значеннями непрямого показника, а серія контрольних зразків необхідна для встановлення градуювальної залежності між прямим і непрямим показником міцності. Будь-яке статистичне дослідження починається з формування вибірки, за результатами випробувань якої оцінюються властивості всієї генеральної сукупності. У випадку неруйнівного контролю міцності бетону вибірка проводиться двічі: для побудови градуювальної залежності шляхом відбору проб із замісів бетонної суміші; під час вимірювання непрямого показника в генеральній сукупності конструкцій. Основними вимогами до даних вибірок є випадковість, рівномірність по об’єму генеральної сукупності і достатня повнота. Використання неруйнівних методів значно спрощує процедуру контролю у випадку великих об’ємів продукції, що виготовляється за єдиною технологією, а також підвищує його точність (за рахунок вимірювання безпосередньо в конструкціях), але тільки за умови, що градуювальна залежність будується на основі коректної вибірки і за методикою, що описана в стандартах на неруйнівні методи контролю міцності бетону [1, 2]. Проте окремі важливі положення даної методики не конкретизовані в стандартах, і досліднику доводиться приймати власні рішення на етапі побудови градуювальної залежності, від яких, як показує досвід неруйнівного контролю на багатьох об’єктах будівництва, точність контролю може помітно змінюватись.
 • Документ
  Дослідження показників технічного рівня баштових кранів
  (КНУБА, 2010) Назаренко, Іван Іванович; Пиляєв, Р. С.
  Зниження матеріаломісткості і енергоємності продукції, що випускається, особливої актуальності набуває комплексна оцінка технічного рівня машин. При оцінці технічного рівня сучасних баштових кранів необхідно враховувати не тільки їх технічні характеристики, що входять в показники призначення, але і конструктивну досконалість машин, їх економність, визначені рівнем проектно-конструкторських рішень [1]. Необхідно проводити зіставлення оцінюваного крана з кращими базовими зразками- аналогами, що відрізняються класифікаційним показником, що характеризує типорозмір даної машини, не більше ніж на 5-10%; Для баштових кранів таким показником є вантажопідйомність. Проте при таких обмежених змінах вантажопідйомності можливі значні коливання інших показників, наприклад, вантажного моменту, вильоту, висоти і швидкості підйому. В цьому випадку порівняння за абсолютними показниками (конструктивній масі, потужності і ін.) не дозволяє отримати зіставних результатів, тому доцільно застосовувати питомі відносні показники.
 • Документ
  Оцінка ефективності електромагнітних екранів на основі різних магнітом'яких матеріалів
  (КНУБА, 2010) Панова, Олена Василівна
  Постійне зростання енергонасиченості житлових виробничих та адміністративних будівель і споруд має наслідком збільшення електромагнітного навантаження на побутове та виробниче середовище. Виходячи з цього, дослідження з захисту людей від впливу електромагнітних полів і випромінювань є одним з пріоритетних напрямів екологічних та праце охоронних досліджень і прикладних розробок
 • Документ
  Розрахунок параметрів роботи касетних установок з єдиним віброприводом
  (КНУБА, 2010) Сівко, Володимир Йосипович; Мироношенко, Д. О.; Гринченко, В. М.
  Гнучкі робочі органи на відміну від традиційних органів (типу віброплощадок) діють на середовище завдяки згинаючих коливань плоскої поверхні. Плоска поверхня при цьому в процесі згинання має певну форму коливань, яке строго відповідає частоті її власних коливань. При цьому форма коливань крім частоти залежить також від фізико- механічних властивостей матеріалу робочого органа, її маси. На форму коливань впливає також середовище, в якому находиться робочій орган. В даній роботі досліджується вплив середовища на форму коливань гнучких робочих органів.
 • Документ
  Теоретичні дослідження та визначення основних етапів руху вібраційного грохота
  (КНУБА, 2010) Орищенко, Сергій Вікторович
  Одним з основних показників робочого процесу грохотів є швидкість переміщення маси матеріалу по робочій поверхні. Вона визначає продуктивність і ефективність роботи машини. У сучасних машинах, що працюють у зарезонансній зоні, процес транспортування матеріалу відбувається з підкиданням. Визначенню величини швидкості руху матеріалу по робочому органу присвячено ряд робіт [1-11]. У них досить докладно досліджений процес вібротранспортування матеріалу з підкиданням і наведені розрахункові формули для визначення швидкості її руху по робочому органу. В цих же роботах наведені результати досліджень по визначенню впливу різних параметрів машин (кута нахилу робочого органа, кута вібрації, коефіцієнта тертя матеріалу, про поверхню робочого органа, частоти й амплітуди коливань) на швидкість вібротранспортування. Встановлено, що режим транспортування з підкиданням є найбільш ефективним. Для деяких матеріалів (дрібних класів -0,5 +0 мм) режим безвідривного транспортування дозволяє одержати більш високу ефективність просівання.
 • Документ
  Аналіз процесу руйнування в щокових дробарках
  (КНУБА, 2010) Назаренко, Іван Іванович; Міщук, Євген Олександрович
  Недосконале вивчення процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення щокової дробарки, велика кількість теорій руйнування матеріалу, емпіричних залежностей, що не мають теоретичного підґрунтя спонукало до аналізу процесу руйнування в щокових дробарках.
 • Документ
  Критерії оцінки якості віброплощадок
  (КНУБА, 2010) Свідерський, Анатолій Тофільєвич; Делембовський, Максим Михайлович
  Віброплощадки широко використовуються в будівельній індустрії при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів. Вони складають велику групу машин, що розрізняються за характером та напрямом коливань, режимом роботи, конструкцією робочого органу, способом кріплення форми та за іншими ознаками. На даний момент часу практично відсутні роботи по розробці методів оцінки надійності віброплощадок в різних режимах їх роботи. Тому актуальною є проблема методів надійності, визначення її критеріїв та вдосконалення конструкції елементів віброплощадок.
 • Документ
  Мінімізація коливань вантажу при горизонтальному переміщенні шарнірно-зчленованою стріловою системою крана
  (КНУБА, 2010) Ловейкін, В'ячеслав Сергійович; Паламарчук, Дмитро Анатолійович
  Знаходження такого режиму роботи механізму зміни вильоту, що забезпечував би мінімальне відхилення вантажу від вертикалі
 • Документ
  Визначення потужності на переміщення БФА поверхневої дії
  (КНУБА, 2010) Гарнець, Володимир Миколайович; Булавка, О. О.
  В виробництві збірного залізобетону вібраційні формувальні процеси і їх технічний рівень передбачає ефективність виробництва і якість продукції. Накопичений обширний досвід динаміки поверхневого ущільнення бетонної суміші бетоноформуючими агрегатами (БФА) безперервної дії в роботах [1, 2, 3] та ін. Однак, аналізуючи операції процесу виготовлення залізобетонних виробів (ЗБВ) і конструкцій робочими органами таких вібраційних машин видно, що теорія вібраційного процесу ущільнення бетонної суміші недостатньо вивчена.