Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. Її вплив при проектуванні мережі міста

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі проаналізована класифікація житла, складена Українською будівельною асоціацією. Доведено, що пункти, викладені в ній стосовно організації фізкультурно-оздоровчих закладів не відповідають проектним нормам ДБН 360-92**. Автором запропоновано схему зонування міста Києва за рівнем комфортності, що буде корисною при проектуванні фізкультурно- оздоровчих закладів для інвалідів.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, інваліди, мережа фізкультурно-оздоровчих закладів, радіус доступності, зонування міста, класифікація житла, инвалиды, сеть физкультурно-оздоровительных учреждений, радиус доступности, зонирование города, классификация жилья, the disabled, the network of health and fitness facilities, the radius of accessibility, zoning of the city, the classification of housing
Бібліографічний опис
Дорохіна Г. І. Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. Її вплив при проектуванні мережі міста / Г. І. Дорохіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 190 - 196. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання