Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. Її вплив при проектуванні мережі міста

Ескіз

Дата

2012

Автори

Дорохіна, Ганна Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі проаналізована класифікація житла, складена Українською будівельною асоціацією. Доведено, що пункти, викладені в ній стосовно організації фізкультурно-оздоровчих закладів не відповідають проектним нормам ДБН 360-92**. Автором запропоновано схему зонування міста Києва за рівнем комфортності, що буде корисною при проектуванні фізкультурно- оздоровчих закладів для інвалідів.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, інваліди, мережа фізкультурно-оздоровчих закладів, радіус доступності, зонування міста, класифікація житла, инвалиды, сеть физкультурно-оздоровительных учреждений, радиус доступности, зонирование города, классификация жилья, the disabled, the network of health and fitness facilities, the radius of accessibility, zoning of the city, the classification of housing

Бібліографічний опис

Дорохіна Г. І. Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. Її вплив при проектуванні мережі міста / Г. І. Дорохіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 190 - 196. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced