Основи проектування залізобетонних конструкцій за європейськими нормами

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кріпак, В. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Викладені основні положення розрахунку і проектування будівельних конструкцій згідно вимог Європейських норм. Наведені методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій відповідно до норм Єврокод 2. Теоретичні викладки ілюстровані допоміжними таблицями та прикладами розрахунку нормальних згинальних та позацентрово стиснутих і розтягнутих елементів.

Опис

Ключові слова

конструкції залізобетонні, проектування, конструкции, проектування залізобетонних конструкцій, кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Кріпак В. Д. Основи проектування залізобетонних конструкцій за європейськими нормами : навч. посібник для здобувачів ступеня вищ. освіти "магістр" галузі знань 19 - Архітектура та будівництво спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» / В. Д. Кріпак ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Ліра-К, 2023. - 147 с. : іл. - Бібліогр. : с. 146 - 147.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset