Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр» : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Тугай, Олексій Анатолійович
Шатрова, Інна Анатоліївна
Демидова, Олена Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вимоги до змісту й оформлення, а також методику проєктування окремих частин розділу 7 (спеціальна частина) кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр» на кафедрі організації та управління будівництвом. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, робота кваліфікаційна, вища освіта
Бібліографічний опис
Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр» : методичні вказівки до виконання спеціальної частини на кафедрі організації та управління будівництвом за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» : для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Тугай та ін. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 30-31.