Категорія художнього часу в архітектурі чеського кубізму

Ескіз

Дата

2016

Автори

Охрім, Х. А.
Лінда, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті обговорюються основні концептуальні засади архітектури чеського кубізму в контексті їх зв'язку з відповідними фреймами хронотопу. Притаманні напряму прийоми художньої виразності та формотворчі фактори розглядаються через призму парадигми художнього часу.

Опис

Ключові слова

П.Янак, хронотоп, хронотоп, чеський кубізм

Бібліографічний опис

Охрім Х. А. Категорія художнього часу в архітектурі чеського кубізму / Х. А. Охрім , С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 69-77. - Бібліогр : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced