Категорія художнього часу в архітектурі чеського кубізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Охрім, Х. А.
Лінда, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті обговорюються основні концептуальні засади архітектури чеського кубізму в контексті їх зв'язку з відповідними фреймами хронотопу. Притаманні напряму прийоми художньої виразності та формотворчі фактори розглядаються через призму парадигми художнього часу.
Опис
Ключові слова
П.Янак, хронотоп, хронотоп, чеський кубізм
Бібліографічний опис
Охрім Х. А. Категорія художнього часу в архітектурі чеського кубізму / Х. А. Охрім , С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 69-77. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання