Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків

Ескіз

Дата

2017

Автори

Голуб, Андрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертаційному дослідженні встановлено сучасні проблеми формування національних природних парків України та тенденції їх розвитку, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід. Здійснено порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС, встановлено відсутність законодавчих актів, що регулюють містобудівну діяльність в межах українських національних природних парків. Досліджено і сформовано класифікацію національних природних парків за різними характеристиками, запропоновано нові критерії і підходи до їх класифікації. Розроблено методику оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків та встановлено залежність рекреаційної ємності від рівня благоустрою територій, визначено показники допустимих рекреаційних навантажень на ландшафт в національних природних парках України. Сформульовано нові наукові принципи та планувальні моделі еколого-містобудівного зонування та організації територій національних природних парків. Рекомендовано впроваджувати ці принципи у проектну практику на основі запропонованих планувальних моделей національних природних парків.

Опис

Ключові слова

національні природні парки, класифікація, рекреаційна ємність території, планувальні моделі, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Голуб А. А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2017. - 21 с. - Бібліогр. : с. 15 - 17

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced