Відповідність стильових характеристик благоустрою і архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено порівняльний аналіз стильових особливостей архітектурного і ландшафтного середовища. Проаналізовано історичні та сучасні стилі ландшафтної архітектури. Запропоновані шляхи нового змісту міського простору, які інтегрують історичні, природні і антропогенні елементи в єдине ціле.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, стиль, архітектурне середовище, міське середовище, сучасні напрямки, екологічний підхід, новий зміст простору
Бібліографічний опис
Щурова В. А. Відповідність стильових характеристик благоустрою і архітектурного середовища / В. А. Щурова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 226-231. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання