Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Константінов, Юрій Михайлович
Гіжа, Олена Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса. Проведен анализ существующих методов расчета чугунных и асбестоцементных труб, показаны их недостатки. Предложены рекомендации по определению гидравлического коэффициента трения в переходной области сопротивления в зависимости от его значения в области квадратичного сопротивления и относительного числа Рейнольдса. The analysis of existing methods of calculating the iron and asbestos cement pipes, showing their flaws. Recommendations for determining the hydraulic coefficient of friction in the transition region of resistance according to its value in the quadratic resistance region and relative Reynolds number are provided.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, границі гладкої, перехідної та квадратичної областей опору, дві зони у перехідній області, відносне число Рейнольдса, гідравлічний коефіцієнт тертя, границы гладкой, переходной и квадратичной областей сопротивления, две зоны в переходной области, относительное число Рейнольдса, гидравлический коэффициент трения, borders smooth; transition and square areas of resistance, two zones in the transition region, the relative Reynolds number, hydraulic coefficient of friction
Бібліографічний опис
Константінов Ю. М. Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 142 - 150. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання