Оцінка можливості застосування CALS-технологій до розв’язання задач розподіленого управління

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто можливість застосування принципів CALS-технологій для використання їх до розв’язання задач розподіленого управління.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, CALS-технології, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Чорна Н. О. Оцінка можливості застосування CALS-технологій до розв’язання задач розподіленого управління / Н. О. Чорна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 8. – С. 96 - 99. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання