Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового аккумулятора

Ескіз

Дата

2014

Автори

Малкін, Е. С.
Кулінко, Є. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питання застосування приповерхневих шарів води в якості теплового акумулятора. Розглянуті можливі схеми відбору теплової енергії землі та приповерхневих вод. Вказано на ряд факторів, що впливають на не стаціонарність процесів теплоакумулювання. Описано можливі шляхи реалізації поставленого питання. Окреслено ряд проблем та шляхи можливого їх вирішення. Наведено принципові схеми, які можуть бути використані для реалізації систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора.

Опис

Ключові слова

енергозбереження, геотехнологія, тепловий насос, акумуляція, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Малкін Е. С. Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового аккумулятора / Е. С. Малкін, Є. О. Кулінко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2014. - Вип. 17. - С. 63 – 70. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset