Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції"

Ескіз

Дата

2024

Автори

Кріпак, Володимир Денисович
Колякова, Віра Маркусівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції". Призначено для здобувачів. що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньою-професійною програмою "Промислове і цивільне будівництво".

Опис

В редакції автора

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, конструкції кам'яні та армокам'яні

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції" : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. Д. Кріпак, В. М. Колякова. - Київ : Ліра-К, 2024. - Методичні вказівки інших вузів. - 38 с. : іл. - Бібліогр. : с. 31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset