Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Кріпак, Володимир Денисович
Колякова, Віра Маркусівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції". Призначено для здобувачів. що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньою-професійною програмою "Промислове і цивільне будівництво".
Опис
В редакції автора
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, конструкції кам'яні та армокам'яні
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти "Кам'яні та армокам'яні конструкції" : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. Д. Кріпак, В. М. Колякова. - Київ : Ліра-К, 2024. - Методичні вказівки інших вузів. - 38 с. : іл. - Бібліогр. : с. 31.