Применение триады Марка Поллиона Витрувия "прочность, польза, красота" в современной архитектурной практике

Ескіз

Дата

2018

Автори

Жовква, О. И.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається питання проектування об’єктів архітектури, а також створення гармонічного архітектурного середовища в сучасних умовах з урахуванням теоретичної бази, історичного досвіду, а також праць всесвітньовідомих архітекторів. У статті наводяться рекомендації стосовно можливого застосування тріади Марка Полліона Вітрувія щодо «користі, міцності, краси» в архітектурі при проектуванні сучасних архітектурних об’єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, універсальна форма, вільне планування, конструктивне рішення, тонкостінні просторові конструкції, колористика, пропорції, universal form, free planning, thin-wall spacious constructions, harmony, constructive decision, coloristiс, proportion, гармонія

Бібліографічний опис

Жовква О. И. Применение триады Марка Поллиона Витрувия "прочность, польза, красота" в современной архитектурной практике / О. И. Жовква // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М.М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 156-165. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset