Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бублик, Ю. В.
Обідний, О. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні принципи та прийоми формування сучасної житлової забудови на вільних територіях, на основі цього запропоновано планувальне вирішення мікрорайону у м. Полтава.

Опис

Ключові слова

принципи, прийоми, формування, сучасна житлова забудова, мікрорайон, розвиток, місто, вільні території, принципы, приемы, формирования, современная жилая застройка, микрорайон, развитие, город, свободные территории, principles, techniques, formations, modern residential development, microdistric, development, city, free territories

Бібліографічний опис

Бублик Ю. В. Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава) / Ю. В. Бублик, О. Б. Обідний // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін.- Київ : КНУБА, 2018.- Вип. 68.- С. 39-45.- Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced