Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Бублик, Ю. В.
Обідний, О. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні принципи та прийоми формування сучасної житлової забудови на вільних територіях, на основі цього запропоновано планувальне вирішення мікрорайону у м. Полтава.
Опис
Ключові слова
принципи, прийоми, формування, сучасна житлова забудова, мікрорайон, розвиток, місто, вільні території, принципы, приемы, формирования, современная жилая застройка, микрорайон, развитие, город, свободные территории, principles, techniques, formations, modern residential development, microdistric, development, city, free territories
Бібліографічний опис
Бублик Ю. В. Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава) / Ю. В. Бублик, О. Б. Обідний // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін.- Київ : КНУБА, 2018.- Вип. 68.- С. 39-45.- Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання