До питання про роль чотирисхилого рубленого верху в історії у традиційному сакральному будівництві України

Ескіз

Дата

2018

Автори

Завада, В. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті на підставі комплексного аналізу історичних джерел та матеріалів натурного обстеження пам'яток дерев'яного зодчества розглядаються головні напрямки подальшої еволюції архаічного чотирисхилого рубленого верху в історії традиційного сакрального будівництва України.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, архаічний, чотирисхилий, верх, дерев’яний, храм

Бібліографічний опис

Завада В. Т. До питання про роль чотирисхилого рубленого верху в історії у традиційному сакральному будівництві України / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 35-44. - Бібліогр : 22 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset