Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Введено поняття акустично-рекреаційного осередку, обґрунтовано концепцію його проектування і функціонування у великому місті як вияву соціально-орієнтованого дизайну середовища. Визначено фізичні, соціальні, технічні засади організації окремих зон та прийоми добору тематичних аудіальних меню для кожного з них.
Опис
Ключові слова
ландшафтна акустика, архітектурне середовище, акустично-рекреаційний осередок, аудіальна культура, екологія міст, шумове забруднення, тематичний ландшафт
Бібліографічний опис
Шулдан Н. О. Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста / Л. О. Шулдан, А. Ю. Штендера // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 321-325. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання