Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто - газової свердловини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Гайдайчук, В. В.
Левківська, Л. В.
Ковальчик, Я. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використовуючи теорію гнучких криволінійних стержнів, поставлено задачу про пружне згинання бурильних колон у каналах криволінійних свердловин з геометричними недосконалостями їх осьових ліній при виконанні технологічних операцій буріння. Розроблене математичне забезпечення для аналізу цього явища. Чисельними методами досліджено чутливість зовнішніх та внутрішніх силових факторів, які діють на колону, до значень геометричних параметрів цих недосконалостей, а також до режиму виконання спуско-підіймальних операцій. Наведено результати комп’ютерного моделювання.
Опис
Ключові слова
бурильна колона, криволінійна свердловина, прямі та обернені задачі, геометричні недосконалості, внутрішні і зовнішні сили, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто - газової свердловини / В. В. Гайдайчук, Л. В. Левківська, Я. І. Ковальчик // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 43 - 58. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання