Використання вартісного інжинірингу для поліпшення керованості будівельним підприємством

Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, вартісний інжиніринг, поліпшення керованості будівельним підприємством
Бібліографічний опис
Дикий О. В. Використання вартісного інжинірингу для поліпшення керованості будівельним підприємством / О. В. Дикий, Д. О. Приходько, Х. Мамедлі // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукр. круглого столу з міжнар. участю, 17 листопада 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2022. – С. 94 – 96. – (До 75-річчя з дня створення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 3 назви. (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 6 назв.