Етностиль як об'єкт системного осмислення в контексті формування архітектури інтер'єру на теренах індустріального і постіндустріального суспільства

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлені теоретичні та методологічні основи поняття «Етностиль». Визначені принципи, засоби та закономірності формування архітектури інтер’єру підприємств громадського харчування з позицій взаємозв’язку наукових і художніх методів.
Опис
Ключові слова
етностиль, етнічні мотиви, підприємства громадського харчування, принципи, засоби і закономірності архітектури інтер’єру
Бібліографічний опис
Громнюк А. І. Етностиль як об'єкт системного осмислення в контексті формування архітектури інтер'єру на теренах індустріального і постіндустріального суспільства / А. І. Громнюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 36-48. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання