Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблений та досліджений текстильний матеріал з різною концентрацією металевої екрануючої субстанції для захисту від техногенних електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Запропонована технологія виготовлення захисного одягу для працюючих при експлуатації високочастотного радіотехнічного обладнання. Розраховані коефіцієнти екранування захисних матеріалів електромагнітного поля ультрависокої частоти та магнітного поля наднизької частоти з урахуванням сучасних державних стандартів України та Міжнародних стандартів з електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності технічних засобів. Представлено практичне застосування та переваги даної розробки на виробництві у якості захисту працюючих від електромагнітних полів і для захисту чутливого електричного та електронного обладнання різноманітного призначення шляхом екранування. Надано рекомендації по удосконаленню експлуатації спеціального одягу без зниження його захисних екрануючих елементів.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, захисті властивості, електромагнітне поле, електромагнітні випромінювання, shielding, protective properties, electromagnetic field, electromagnetic radiation
Бібліографічний опис
Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів / О. В. Панова, Б. Д. Халмурадов, О. В. Ходаковський, І. О. Азнаурян // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 454-464. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання