Побудова поверхні критичних сполучень осьового та бічного стиснення циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Гоцуляк, Є. О.
Лук'янченко, О. О.
Костіна, О. В.
Шах, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована чисельна методика дослідження стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями форми при сумісній дії осьового стиснення та поверхневого тиску. Даний підхід дозволяє моделювати недосконалості у вигляді комбінацій форм втрати стійкості оболонки, будувати поверхню критичних сполучень навантажень, визначати області стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями при дії комбінованого навантаження.
Опис
Ключові слова
осьове стиснення циліндричних оболонок, бічне стиснення циліндричних оболонок, стійкость циліндричних оболонок, комбіноване навантаження, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Побудова поверхні критичних сполучень осьового та бічного стиснення циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями / Є. О. Гоцуляк, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, В. В. Шах // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 23 - 30. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання