Формализация общих свойств памятника архитектуры как объекта строительства

Ескіз

Дата

2018

Автори

Осипов, С. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті викладені основи формалізації загальних властивостей пам'ятника архітектури, що включають загальну постановку задачі і концепцію її рішення. Наведено розроблені класифікації основних властивість-утворюючих елементів пам'ятників архітектури, що дозволяють адекватно описувати його поточну системну властивість як об'єкта будівництва і, на цій основі, вибирати безліч можливих методів його реставрації та забезпечити гарантоване збереження ідентичності конструктивних елементів і пам'ятника архітектури в цілому.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельного виробництва, формалізація, технологія, реставрація, категорії, пам'ятники архітектури

Бібліографічний опис

Осипов С. А.Формализация общих свойств памятника архитектуры как объекта строительства / С. А. Осипов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 267 - 277. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced