Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище"

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З застосуванням класичної теорії коливань механічних систем та механіки суцільних середовищ було пояснено ряд фізичних процесів, що відбуваються в системі "машина-середовище", та сформульовані основні положення до визначення параметрів робочого процесу, невирішеною залишалася проблема напрямків вдосконалення існуючої та створення нової вібротехніки для ущільнення бетонних сумішей.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, створення машин будіндустрії, теорія і практика систем
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище" / І. І. Назаренко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко - Київ, 2002. - №13. - С. 6-14. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання