Вип. 13

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Фізика процесу перемішування та оцінка його ефективності
  (КНУБА, 2002) Клименко, М.О.
  Для перемішування, як і для будь-якого іншого робочого процесу, надзвичайно важливим є встановлення достовірного критерію оцінки його ефективності. На сьогодні основним показником якості приготування будівельних розчинів та бетонних сумішей є міцність зразків-кубів на стискання
 • Документ
  Розробка технологічного процесу багатоелектродного автоматичного дугового широкошарового наплавлення деталей будівельних і гірничих машин
  (КНУБА, 2002) Лобков, Я. Ю.
  До таких деталей (вузлів) можна віднести: ковші екскаваторів; кузови самоскидів; котки опорні, ланки (траки) гусениць екскаваторів і бульдозерів; броня і лопаті бетонозмішувачів; валки зачистні бетоноформівних агрегатів; ролики підформенні і багато інших. Такі деталі при ремонті необхідно було відновлювати і зміцнювати, хоча деякі з них, при досягненні катастрофічних зносів, йшли в металобрухт.
 • Документ
  Розробка методу регулювання нерівномірного розподілу машин за критичними параметрами
  (КНУБА, 2002) Сердюк, В.І.
  При нерівномірному розподілі машин по об'єктах враховується їх нерівномірне вибуття в технологічні, технічні й організаційні простої. У будівельній практиці зустрічаються наступні види завдань
 • Документ
  Удосконалення методів вимірювання та контролю компресії ДВЗ
  (КНУБА, 2002) Чернега, Г.К.
  Необхідність контролю компресії (тиску, який створюється в циліндрі двигуна в кінці такту стискання) визначається її впливом на робочий процес в двигуні внутрішнього згоряння. Вона має важливе значення не тільки в підготовці процесу запалювання суміші, а і в проходженні основного процесу згоряння та очищення циліндру від продуктів згоряння.
 • Документ
  Критерии оптимизации виброударных площадок
  (КНУБА, 2002) Стройков, В.В.
  Оптимальные: виброударные режимы должны не только удовлетворять технологическим требованиям, но быть устойчивыми и энергетически выгодными. Из совокупности энергетически равноценных режимов более оптимальными будут режимы, имеющие больший запас устойчивости. Критерием оптимальности служит минимум суммы мощностей, т.е. минимум мощности двигателя Nэ.д..
 • Документ
  Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів
  (КНУБА, 2002) Свідерський, А.Т.
  Аналіз конструкцій та характеристик машин для ущільнення ґрунтів та будівельних сумішей дозволяє зробити наступні висновки: з покращенням модифікацій та використанням нових конструкцій іде тенденція до збільшення кількості коливальних мас у принципових схемах, до реалізації безвідривних, комбінованих, змінних у часі режимів руху робочих органів, застосування гідромеханічного та гідравлічного приводів, особливо для навісних та причіпних ущільнювачів.
 • Документ
  Високоефективна машина для формування фундаментних блоків
  (КНУБА, 2002) Ручинський, М. М.
  Вібраційні машини широко застосовуються в будівництві, особливо для ущільнення бетонних сумішей при виробництві різних залізобетонних виробів. Значні успіхи досягнуто у досліджені та створені машин для формування плоских, багатопустотних, тротуарних плит та інших подібних виробів.
 • Документ
  Про коректний підхід у моделюванні й аналізі динаміки вібраційних машин в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем
  (КНУБА, 2002) Човнюк, Ю. В.
  Створення розрахункового апарату математичної моделі (адекватної) стану оброблюваного матеріалу та розрахункової схеми розглядуваної системи, котрі повинні бути по можливості простими й досить достовірними. Перша умова виконується завдяки знаходженню реологічної залежності, яка відображає стан бетонної суміші, що знаходиться під впливом вібраційного поля машини.
 • Документ
  Напрямок та результати наукових досліджень секції експлуатації і ремонту
  (КНУБА, 2002) Полянський, С.К.
  На кафедрі експлуатації і ремонту будівельних машин (зараз кафедра МОТП) секцію експлуатації і ремонту очолив професор Канюка М.С. (колишній директор НДІ Будівельного виробництва). Ця секція умовно поділялась на два напрямки: ремонт і експлуатація. При кафедрі була організована лабораторія "Міністерства промислового будівництва", керівником якої був к.т.н. доцент Поповіченко Г.Д., завідуючий лабораторією Маляр А.П., старший науковий працівник доцент Биструшкін Г.С. Співробітники лабораторії за завданням міністерства займались розвитком та удосконаленням ремонтної бази міністерства на всій території України.
 • Документ
  Перспективні напрямки розвитку обладнання для безперервного формування залізобетонних конструкцій
  (КНУБА, 2002) Гарнець, В.М.
  Технологічні процеси формування залізобетонних виробів є найбільш трудомістким, металоємким і такими, що складно піддаються автоматизації. В цій області, особливо в технології формування плит перекрить і покрить, ригельних балок, паль і т.п., фактори підвищення ефективності виробництва в значній мірі використані. В Україні використовується практично на всіх підприємствах будівельної індустрії морально застаріле обладнання, експлуатація якого створює соціально-непривабливі умови для праці. Тому задачі удосконалення і інтенсифікації виробництва повинні вирішуватись на основі докорінних змін в технології виробництва залізобетону.
 • Документ
  Моделирование и оптимизация технологий монолитного высотного жилищного строительства
  (КНУБА, 2002) Бадеян, Г.В.
  Изучению разных областей технологии строительства посвящено много работ. Они основываются на различных теориях и методах, в частности, функциональных систем, математического моделирования, вероятностно-статистического исследования, структурного анализа, проектирования технологии и организации строительства, решения многокритериальных оптимизационных задач.
 • Документ
  Напружено–деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин
  (КНУБА, 2002) Сівко, В.Й.
  В роботі приведені основні положення теорії деформування будівельних матеріалів i сумішей. Наводяться приклади застосування теорії.
 • Документ
  Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні
  (КНУБА, 2002) Яковенко, В.Б.
  В межах цієї концепції запропонований імпедансний метод дослідження вібраційних систем, що базується на безперервності загального потоку енергії при взаємодії частин системи. Розширена структура декомпозиції вібраційної системи шляхом відокремлення моделей вібраційних процесів та дослідженні різні випадки зв'язності вібраційного процесу. Запропоновано принцип відокремлення моделей, що полягає у визнанні можливості редукції причин появи вібраційних процесів до локальних властивостей вібраційного поля.
 • Документ
  Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище"
  (КНУБА, 2002) Назаренко, І. І.
  З застосуванням класичної теорії коливань механічних систем та механіки суцільних середовищ було пояснено ряд фізичних процесів, що відбуваються в системі "машина-середовище", та сформульовані основні положення до визначення параметрів робочого процесу, невирішеною залишалася проблема напрямків вдосконалення існуючої та створення нової вібротехніки для ущільнення бетонних сумішей.
 • Документ
  Системний аналіз якості забоїв машин для земляних робіт з допомогою енергетичних показників
  (КНУБА, 2002) Богуславський, В.С.
  При дослідженні цієї системи є достатньо повна інформація тільки по одному її елементі - машині. Решта елементів можуть бути оцінені дуже приблизно. Це ускладнює аналітичний опис системи і, як наслідок, прогнозування ефективності її функціонування.
 • Документ
  Альтернатива капітальному ремонту двигуна
  (КНУБА, 2002) Жерновий, А.С.
  Двигун внутрішнього згоряння - серце будь-який машини. Температурні, механічні і хімічно агресивні впливи усередині двигуна неминуче ведуть до зносу поверхонь тертя, а тим самим – до лавиноподібному нагромадження несправностей і погіршенню його працездатності.
 • Документ
  Ударно-вібраційні машини з електромагнітним приводом на випрямленому струмі
  (КНУБА, 2002) Баранов, Ю. О.
  Електромагнітні вібратори, які працюють в гармонічному (вібраційному) режимі, застосовуються досить широко в багатьох галузях промисловості завдяки високій надійності та нескладному керуванню режимом роботи. Головним чином вони використовуються у вібротранспортуючих машинах, робочі органи яких дозволяють розміщення декількох вібраторів без забезпечення синхронізації режиму роботи, що досить важко виконати при використанні змінного або напіввипрямленого струму. Використання таких вібраторів в ударно-вібраційних машинах обмежується відносно невеликою амплітудою коливань.
 • Документ
  Надійність гідроприводів БДМ
  (КНУБА, 2002) Лесько, В.І.
  Необхідність впровадження в сферу експлуатації будівельних машин нових та перспективних форм технічного обслуговування (ТО і Р), якою вважається стратегія ТО і Р "за технічним станом", вже майже ні в кого із експлуатаційників не викликає сумніву. Особливої актуальності вирішення цього питання набуває в теперішній час, коли на зміну застарілих механічних моделей парки будівельних машин (БМ) поповнюються сучасними, високоефективними і в той же час складними і високовартісними гідрофікованими машинами, експлуатація яких висуває до існуючої системи ТО і Р якісно нові та набагато жорсткіші вимоги.
 • Документ
  Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки
  (КНУБА, 2002) Басараб, В. А.
  Актуальність роботи: При проектуванні вібраційних машин для виробництва залізобетонних виробів постає задача врахування реакції середовища на рух робочого органу вібромашини, зокрема ця задача має актуальність при проектуванні складних нелінійних вібромашин (полігармонічних, ударно-вібраційних, автоколивальних та ін.).
 • Документ
  Підвищення ефективності роботи ударно-відраційних машин з електромагнітним приводом
  (КНУБА, 2002) Корнійчук, Б.В.
  Підвищення ефективності роботи ударно-вібраційних машин з електромагнітним приводом можливе за рахунок інтенсифікації передачі енергії від робочого органа на середовище.