Вип. 13

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/306

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 22
 • Документ
  Фізика процесу перемішування та оцінка його ефективності
  (КНУБА, 2002) Клименко, М.О.
  Для перемішування, як і для будь-якого іншого робочого процесу, надзвичайно важливим є встановлення достовірного критерію оцінки його ефективності. На сьогодні основним показником якості приготування будівельних розчинів та бетонних сумішей є міцність зразків-кубів на стискання
 • Документ
  Розробка технологічного процесу багатоелектродного автоматичного дугового широкошарового наплавлення деталей будівельних і гірничих машин
  (КНУБА, 2002) Лобков, Я. Ю.
  До таких деталей (вузлів) можна віднести: ковші екскаваторів; кузови самоскидів; котки опорні, ланки (траки) гусениць екскаваторів і бульдозерів; броня і лопаті бетонозмішувачів; валки зачистні бетоноформівних агрегатів; ролики підформенні і багато інших. Такі деталі при ремонті необхідно було відновлювати і зміцнювати, хоча деякі з них, при досягненні катастрофічних зносів, йшли в металобрухт.
 • Документ
  Розробка методу регулювання нерівномірного розподілу машин за критичними параметрами
  (КНУБА, 2002) Сердюк, В.І.
  При нерівномірному розподілі машин по об'єктах враховується їх нерівномірне вибуття в технологічні, технічні й організаційні простої. У будівельній практиці зустрічаються наступні види завдань
 • Документ
  Удосконалення методів вимірювання та контролю компресії ДВЗ
  (КНУБА, 2002) Чернега, Г.К.
  Необхідність контролю компресії (тиску, який створюється в циліндрі двигуна в кінці такту стискання) визначається її впливом на робочий процес в двигуні внутрішнього згоряння. Вона має важливе значення не тільки в підготовці процесу запалювання суміші, а і в проходженні основного процесу згоряння та очищення циліндру від продуктів згоряння.
 • Документ
  Критерии оптимизации виброударных площадок
  (КНУБА, 2002) Стройков, В.В.
  Оптимальные: виброударные режимы должны не только удовлетворять технологическим требованиям, но быть устойчивыми и энергетически выгодными. Из совокупности энергетически равноценных режимов более оптимальными будут режимы, имеющие больший запас устойчивости. Критерием оптимальности служит минимум суммы мощностей, т.е. минимум мощности двигателя Nэ.д..
 • Документ
  Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів
  (КНУБА, 2002) Свідерський, А.Т.
  Аналіз конструкцій та характеристик машин для ущільнення ґрунтів та будівельних сумішей дозволяє зробити наступні висновки: з покращенням модифікацій та використанням нових конструкцій іде тенденція до збільшення кількості коливальних мас у принципових схемах, до реалізації безвідривних, комбінованих, змінних у часі режимів руху робочих органів, застосування гідромеханічного та гідравлічного приводів, особливо для навісних та причіпних ущільнювачів.
 • Документ
  Високоефективна машина для формування фундаментних блоків
  (КНУБА, 2002) Ручинський, М. М.
  Вібраційні машини широко застосовуються в будівництві, особливо для ущільнення бетонних сумішей при виробництві різних залізобетонних виробів. Значні успіхи досягнуто у досліджені та створені машин для формування плоских, багатопустотних, тротуарних плит та інших подібних виробів.
 • Документ
  Про коректний підхід у моделюванні й аналізі динаміки вібраційних машин в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем
  (КНУБА, 2002) Човнюк, Ю. В.
  Створення розрахункового апарату математичної моделі (адекватної) стану оброблюваного матеріалу та розрахункової схеми розглядуваної системи, котрі повинні бути по можливості простими й досить достовірними. Перша умова виконується завдяки знаходженню реологічної залежності, яка відображає стан бетонної суміші, що знаходиться під впливом вібраційного поля машини.
 • Документ
  Напрямок та результати наукових досліджень секції експлуатації і ремонту
  (КНУБА, 2002) Полянський, С.К.
  На кафедрі експлуатації і ремонту будівельних машин (зараз кафедра МОТП) секцію експлуатації і ремонту очолив професор Канюка М.С. (колишній директор НДІ Будівельного виробництва). Ця секція умовно поділялась на два напрямки: ремонт і експлуатація. При кафедрі була організована лабораторія "Міністерства промислового будівництва", керівником якої був к.т.н. доцент Поповіченко Г.Д., завідуючий лабораторією Маляр А.П., старший науковий працівник доцент Биструшкін Г.С. Співробітники лабораторії за завданням міністерства займались розвитком та удосконаленням ремонтної бази міністерства на всій території України.
 • Документ
  Перспективні напрямки розвитку обладнання для безперервного формування залізобетонних конструкцій
  (КНУБА, 2002) Гарнець, В.М.
  Технологічні процеси формування залізобетонних виробів є найбільш трудомістким, металоємким і такими, що складно піддаються автоматизації. В цій області, особливо в технології формування плит перекрить і покрить, ригельних балок, паль і т.п., фактори підвищення ефективності виробництва в значній мірі використані. В Україні використовується практично на всіх підприємствах будівельної індустрії морально застаріле обладнання, експлуатація якого створює соціально-непривабливі умови для праці. Тому задачі удосконалення і інтенсифікації виробництва повинні вирішуватись на основі докорінних змін в технології виробництва залізобетону.