Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджується розв’язок задачі про поширення в поропружному середовищі осесиметричних хвиль. Запропоновані розрахункові співвідношення, які дозволяють обчислювати параметри НДС в широкому диапазоні частот.
Опис
Ключові слова
пористість, модель Біо, потенціал переміщень, функція Ганкеля, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 93. – С. 146-152. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання