Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ворона, Ю. В.
Кара, І. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується розв’язок задачі про поширення в поропружному середовищі осесиметричних хвиль. Запропоновані розрахункові співвідношення, які дозволяють обчислювати параметри НДС в широкому диапазоні частот.

Опис

Ключові слова

пористість, модель Біо, потенціал переміщень, функція Ганкеля, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 93. – С. 146-152. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced