Стохастична модель урахування зовнішнього впливу в задачах надійності будівельних споруд

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Урахування зовнішнього впливу на надійність будівельних споруд моделюється стохастичним диференціальним рівнянням. Розглядається вплив процесів радіаційно кондуктивного теплообміну
Опис
Ключові слова
будівельні споруди, стохастичні рівняння, радіаційно–кондуктивний теплообмін, замкнений оператор, функціональний простір, розрішаючий оператор, математичне сподівання, розвязок рівняння, умови існування, строительные сооружения, стохастические уравнения, кондуктивный теплообмен, замкнутый оператор, функциональное пространство, разрешающий оператор, математическое ожидание, решение уравнения, условия существования, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Наголкіна З. І. Стохастична модель урахування зовнішнього впливу в задачах надійності будівельних споруд / З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 296 - 299. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання