Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Фуртат, І. Е.
Кравчук, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Створення геотермальних циркуляційних систем передбачає прогнозовану оцінку ефективності її роботи. Важливе місце в цьому займають дослідження процесів тепломасопереносу в підземному колекторі чисельним методом. У даній роботі розглянута математична модель процесу теплообміну і фільтрації термальної води в пласті та запропонована методика чисельного вирішення задачі неізотермічної фільтрації, яка базується на методі додаткових джерел. Метод полягає в тому, що в нелінійних диференціальних рівняннях теплопровідності та фільтрації можна виділити лінійну й нелінійну частини та представити їх у вигляді лінійних рівнянь з розподіленими джерелами. Верифікація даної методики буде проведена в подальших дослідженнях. Результати роботи можуть бути використані для визначення та вдосконалення термодинамічних параметрів систем перетворення геотермальної енергії
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, геотермальна циркуляційна система, температурне поле, неізотермічна фільтрація
Бібліографічний опис
Фуртат І. Е. Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації / І. Е. Фуртат, О. М. Кравчук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 21. - С. 88-95. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання