Модель пластической деформации грунта при щелевом резании

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Сукач, М. К.
Филонов, Ю. П.
Новиков, Р. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто модель різання ґрунту в умовах його пластичного деформування перед лобовою гранню ножа і відсутності ядра ущільнення. Визначені діапазон кутів різання за даним типом, умови утворення пластичної зони. Складено основні рівняння процесу; отримано залежності, які зв'язують характеристики ґрунтового середовища з геометричними параметрами ножа.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, ґрунт, ніж, пластичне деформування, кут різання, ядро ущільнення, грунт, нож, пластическая деформация, угол резания, ядро уплотнения, soil, knife, plastic deformation, cutting comer, kernel of compression
Бібліографічний опис
Сукач М. К. Модель пластической деформации грунта при щелевом резании / М. К. Сукач, Ю. П. Филонов, Р. Ю. Новиков // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 3 - 10. – Бібліогр.: 4 назви.
Зібрання