Вип. 77

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Визначення працездатності робочих органів землерийних машин
  (КНУБА, 2011) Пелевін, Л. Є.; Пристайло, М. О.
  В статті розглянута можливість отримання строку безвідмовної роботи робочих органів землерийних машин та задавання режиму для їх стендових випробувань, змінюючи параметри навантаження із заданою ймовірністю. Запропонована конструкція стенда для визначення працездатності робочих органів землерийних машин.
 • Документ
  Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому cfa-установок на базі кранів мкг-25
  (КНУБА, 2011) Ярас, В. І.; Погребний, О. А.; Мазур, В. М.
  Проаналізовано напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому установок для виготовлення буроін’єкційних паль на базі гусеничних кранів МКГ-25. Обґрунтовано підхід до модернізації шляхом імпульсного регулювання струму в колі ротора асинхронного двигуна. Описано роботу дослідного зразка системи в режимі плавного регулювання швидкості.
 • Документ
  Аналіз існуючих конструкцій викорчовувачів
  (КНУБА, 2011) Паламарчук, Д. А.; Паламарчук, І. А.; Мачишина, О. М.
  В статті описані основні конструкції викорчовувачів, що застосовуються при проведенні підготовчих робіт перед будівництвом будинків, доріг, прокладанням магістральних трубопроводів та окультуренням полів. Наведено принцип дії їх робочого обладнання при викорчовуванні пеньків, залишків дерев, кущів.
 • Документ
  Методика моделювання роботи скребкового грунтоприбирача
  (КНУБА, 2011) Горбатюк, Є. В.; Комоцька, С. Ю.
  У статті подана розробка комбінованої фізико-математичної моделі скребкового грунтоприбирача, що дозволяє досліджувати його робочі процеси під час роботи на безківшових ланцюгових траншеєкопачах.
 • Документ
  Динамічне руйнування ґрунтів з просторово-часовим розподіленням енергетичних потоків
  (КНУБА, 2011) Фомін, А. В.; Костенюк, О. О.; Тетерятник, О. А.; Боковня, Г. І.
  Розглянуто закономірності формування робочого процесу динамічного руйнування ґрунтів з врахуванням розподілення потоків енергії у просторі і часі. Визначено залежності для розрахунку геомеричних параметрів робочого органа зі складним рухом ударника.
 • Документ
  Розробка та визначення конструктивних параметрів спеціального бурильного обладнання для роботи в складних грунтах
  (КНУБА, 2011) Смірнов, В. М.; Головань, В. П.; Конопат, О. П.
  В статті наведено результати досліджень по створенню робочих органів бурильних машин для буріння свердловин в складних грунтах. Запропонована конструкція грунторуйнівної частини - спірального бура оснащеного косокутними або двогранними різцями та подані рекомендації по визначенню параметрів розвантажувального пристрою та шнека ківшового бура.
 • Документ
  Визначення засобів механізації для розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд (на основі фотоаналізу структури завалів)
  (КНУБА, 2011) Хмара, Л. А.; Шатов, С. В.
  Розроблено алгоритм визначення розмірів і мас уламків завалів зруйнованих будівель і споруд, заснований на фотофіксацІЇ завалів і подальшій обробці отриманих даних. На основі алгоритму отримані дані про склад завалу зруйнованого вибухом газу житлового будинку. Розроблена методика визначення числа машин, необхідних для розбирання завалу, що базується на даних про об'єм і структуру завалу.
 • Документ
  Визначення потреби в абразивних інструментах в будівельно-монтажних організаціях
  (КНУБА, 2011) Абрашкевич, Ю. Д.; Марченко, О. А.; Човнюк, О. В.
  В статті наведено залежності, які дозволили розробити методику визначення потреби в абразивних армованих кругах для різання і зачистки металу.
 • Документ
  Механізм взаємодії робочих органів при ролико-екструзійному формуванні багатопорожнинних виробів
  (КНУБА, 2011) Гарнець, В. М.; Приходько, Я. С.
  У статті аналітично описано процес ролико-екструзійного формування та розглянуто взаємодію робочих органів із оброблюваною сумішшю в умовах виробництва багатопорожнинних виробів.
 • Документ
  Визначення напружено-деформованого стану абразивних армованих кругів
  (КНУБА, 2011) Абрашкевич, Ю. Д.; Пелевін, Л. Є.; Рашківський, В. П.
  Розглядається складний напружений стан абразивних армованих кругів внаслідок дії сил, що мають просторовий характер. Наведено алгоритм, що дозволяє визначити напруги, що виникають у крузі від відцентрових, тангенціальних, нормальних і згинаючих сил. Приведено результати експериментальних досліджень міцнісних характеристик матеріалу абразивних кругів.
 • Документ
  Експерементальне дослідження руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана при зміні вильоту вантажу
  (КНУБА, 2011) Ловейкін, В. С.; Паламарчук, Д. А.; Іщук, В. В.
  В статті описано методику проведення експериментальних досліджень руху шар- нірно-зчленованої стрілової системи крана при зміні вильоту вантажу, а також вимірювально- реєструюче обладнання, що при цьому використовується.
 • Документ
  Дослідження реальної динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана
  (КНУБА, 2011) Ловейкін, В. С.; Ромасевич, Ю. О.; Шумілов, Г. В.
  Розглянуто теорії та дослідження динаміки роботи привідних механізмів баштового крана. Побудовано динамічну та математичну моделі механізму зміни вильоту вантажу. Досліджено та проаналізовано поведінку елементів механізму зміни вильоту вантажу баштового крана під час його роботи.
 • Документ
  Розробка системної методики проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії
  (КНУБА, 2011) Забродський, М. М.
  Розроблена системна методика проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів, яка відрізняється від існуючих тим, що з допустимою похибкою охоплює ряд змішувачів. Системне представлення розробленої методики дозволяє застосовувати інформаційні технології для процесу проектування та автоматизації ранніх стадій проектних робіт.
 • Документ
  Проектування муфти з торцевою установкою прямих канатів
  (КНУБА, 2011) Проценко, В. О.
  Запропонована конструкція муфти з торцевою установкою прямих канатів. Виведено аналітичні залежності для визначення конструктивно-силових параметрів муфти. Сформульовані рекомендації' щодо вибору матеріалів і заготовок для деталей муфти. Запропоновано методику її проектування з урахуванням умов роботи.
 • Документ
  Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: 1. Метод дискретизации на основе модального анализа
  (КНУБА, 2011) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.
  Застосован наближений метод дослідження нестаціонарних коливань (перехідних процесів) вібраційних систем (ВС) з розподіленими параметрами. Пропонується загальний спосіб побудови дискретних механічних моделей досліджуваних ВС. Метод дозволяє перші n форми коливань ВС враховувати повністю, а інші - приблизно на основі квазістатичного підходу.
 • Документ
  Системне моделювання проектного розрахунку гравітаційних бетонозмішувачів циклічної дії
  (КНУБА, 2011) Забродський, М. М.
  Розроблена нова методика проектного розрахунку гравітаційних бетонозмішувачів, яка відрізняється від існуючих тим, що з допустимою похибкою охоплює ряд змішувачів. Системне представлення розробленої методики дозволяє застосувати інформаційні технології для процесу проектування та автоматизації ранніх стадій проектних робіт.
 • Документ
  Модель пластической деформации грунта при щелевом резании
  (КНУБА, 2011) Сукач, М. К.; Филонов, Ю. П.; Новиков, Р. Ю.
  Розглянуто модель різання ґрунту в умовах його пластичного деформування перед лобовою гранню ножа і відсутності ядра ущільнення. Визначені діапазон кутів різання за даним типом, умови утворення пластичної зони. Складено основні рівняння процесу; отримано залежності, які зв'язують характеристики ґрунтового середовища з геометричними параметрами ножа.