Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено аналіз основ логістизації збуту будівельної продукції, доведено доцільність застосування політики персонального збуту і запропоновано схеми функціональної організації служби збуту будівельної продукції.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, збутова діяльність, організація служби збуту, організація мобільного будівництва, об’єм інвестицій, логістизація збутової діяльності, сбытовая деятельность, организация службы сбыта, организация мобильного строительства, объем инвестиций, логистизация сбытовой деятельности, sales activity, organization of sales service, organization of mobile construction, volume of investments, logistics of sales activity
Бібліографічний опис
Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції / Н. І. Нікогосян, О. О. Демидова, І. А. Шатрова [ та ін. ] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 411-417. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання