Сталий розвиток та екологічна іфраструктура

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається взаємозв'язок понять сталого розвитку та екологічної інфраструктури на різних рівнях проектування.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, концепція сталого розвитку міст, екологізація транспорту, впровадження ландшафтної стратегії, екологічна міська інфраструктура
Бібліографічний опис
Зінов'єва О. С. Сталий розвиток та екологічна іфраструктура / О. С. Зінов'єва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 66-70. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання