Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту

Ескіз

Дата

2020

Автори

Петрова, Т. І.
Паніна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Позначення поняття «омоформи», поєднання моделей встановлених омоформ у визначені групи і класифікація труднощів їхнього сприйняття та розуміння в процесі читання англомовних фахових текстів.

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, об’єктивні та суб’єктивні труднощі, розпізнавання та семантизація омоформ, мовна інтерференція, фаховий текст, омоформи, сприйняття, омоформы, восприятие, объективные и субъективные трудности, распознавание и семантизация омоформ, языковая интерференция, текст по специальности, homoforms, acceptation, professionally oriented text, differentiation, language transfer, objective and subjective difficulties, identification and semantization

Бібліографічний опис

Петрова Т. І. Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту / Т. І. Петрова, О. В. Паніна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 309 - 316. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset