Групова система населених місць, еволюція формування поняття

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто формування поняття терміну «групова система розселення», наведено концептуальні пропозиції архітекторів з позиції освоєння території як окремого виду містобудівної науково-проектної документації.
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, групова система розселення, мережа розселення, концепція, містобудівне проектування, агломерація, місто, село, групповая система расселения, сеть расселения, концепция, градостроительное проектирование, агломерация, город, село, group settlement system, settlement network, concept, urban planning, metropolitan area, city, village
Бібліографічний опис
Яценко В. О. Групова система населених місць, еволюція формування поняття / В. О. Яценко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 541-549. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання