Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень

Ескіз

Дата

2018

Автори

Приходнюк, В. В.
Стрижак, О. Є.
Гайко, С. І.
Чепков, Р. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Описуються структурні й модульні характеристики програмно- інформаційного комплексу, який включає WEB-орієнтовані засоби інтегрованого використання експертом-аналітиком просторово-розподілених інформаційних ресурсів. Визначається категорія трансдисциплінарності, як методологічна основа технологічного рішення щодо створення інформаційно-аналітичних систем багатотематичного профілю. Визначаються інформаційні, програмні й архітектурні особливості ІАС, як складної системи. Описуються механізми формування єдиного інформаційного середовища на основі WEB-орієнтованих сервісів ІАС з використанням множинних характеристик таксономій предметних областей, що аналізуються. Надано діаграми класів програмних модулів ІАС. Представлено архітектурні описи модулів структуризації текстових документів. Надані описи структурної, інформаційної, функціональної й поведінкової моделей ІАС. Представлено діаграми програмних компонентів ІАС.

Опис

Ключові слова

трансдисциплінарність, таксономія, онтологія, гіпервластивість, структуризація, модель, інформаційні ресурси, transdisciplinarity, taxonomy, ontology, hyperproperty, structuring, model, information resources

Бібліографічний опис

Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень / В. В. Приходнюк, О. Є. Стрижак, С. І. Гайко, Р. І. Чепков // Екологічна безпека та риродокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : [б.в.] – 2018. – Вип. 4(28). – С. 103 - 119. – Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset