Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чибіряков, В. К.
Кривенко, О. П.
Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано алгоритм дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методику побудовано на основі розробленої авторами скінченноелементної моделі тонкої пружної оболонки з різними геометричними особливостями за товщиною і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Дано кількісне обґрунтування методу. Виконано порівняння розв’язків з теоретичними даними та результатами розрахунків, отриманими за програмним комплексом Scad.

Опис

Ключові слова

тонка пружна оболонка, універсальний просторовий скінченний елемент, редукована модель, імпульсне навантаження, кафедра вищої математики, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень / В. К. Чибіряков, О. П. Кривенко, А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 123-141. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced