Роль зворотних зв’язків в еволюції екосистем

Ескіз

Дата

2019-11-27

Автори

Андріяш, К.
Котовенко, О. А.
Василенко, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

В роботі застосовано системний підхід до вивчення еко- і біосистеми багатокомпонентних та багато зв'язних систем. Розглянута роль зворотнього зв'язку, його роль в еволюції систем, та застосування в керуванні складними системами при раціональному природокористуванні.

Опис

Ключові слова

екосистема,, системний підхід, еволюція, зворотній зв'язок, кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Андріяш К. Роль зворотних зв'язків в еволюції екосистем / К. Андріяш, О. А. Котовенко, Л. О. Василенко // Building master class 2019:Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists / Kyiv National University of Construction and Architecture. - Kyiv: KNUBA, 2019. - С.258 - 260.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced