Роль зворотних зв’язків в еволюції екосистем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-27
Автори
Андріяш, К.
Котовенко, О. А.
Василенко, Л. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет будівництва і архітектури
Анотація
В роботі застосовано системний підхід до вивчення еко- і біосистеми багатокомпонентних та багато зв'язних систем. Розглянута роль зворотнього зв'язку, його роль в еволюції систем, та застосування в керуванні складними системами при раціональному природокористуванні.
Опис
Ключові слова
екосистема,, системний підхід, еволюція, зворотній зв'язок, кафедра охорони праці і навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Андріяш К. Роль зворотних зв'язків в еволюції екосистем / К. Андріяш, О. А. Котовенко, Л. О. Василенко // Building master class 2019:Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists / Kyiv National University of Construction and Architecture. - Kyiv: KNUBA, 2019. - С.258 - 260.
Зібрання