Оцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової споруди

dc.contributor.authorГладишев, Геннадій
dc.contributor.authorГладишев, Дмитро
dc.contributor.authorЖуравльов, Роман
dc.date.accessioned2022-08-11T08:49:05Z
dc.date.available2022-08-11T08:49:05Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ роботі розглянута одна з мож-ливих причин зниження експлуатаційної надійності монолітних тонкостінних несучих залізобетонних конструкцій існуючих промислових споруд по відношенню до їх проектного рішення. У якості цієї причини розглянута мінливість віддалей між осями стрижнів робочої арматури, яка при обстеженні таких конструкцій зустрі-чається досить часто. Порівняння проектних рішень із якістю ви-конаних будівельно-монтажних робіт дають можливість виявити вплив неврахованих фак-торів при проектуванні монолітних тонкостін-них залізобетонних конструкцій, які призводять до зниження їх експлуатаційної придатності за рахунок мінливості характеристик міцності бетону та фактичного поздовжнього і поперечного їх армування за рахунок мінливості кроків робочої арматури на ділянках обстежених елементах. В процесі обробки результатів обсте-ження монолітних залізобетонних тонкостінних конструкцій, які сприймають зусилля різного рівня, виникає питання: який крок робочої ар-матури, з великої кількості фактично заміряних кроків, вибрати при перевірних розрахунках – середній чи максимальний, з запасом. В діючих нормах, такий показник, як серед-нє значення міцності бетону, для розрахунку залізобетонних монолітних плитних конструк-цій не фігурує, а використовується статистично обґрунтоване значення міцності бетону, яке враховує нормовану його мінливість з 95% за-безпеченням. Нормативні документи статистично оцінують мінливість міцності арматури. При цьому, в них не враховується мінливість фактичного армування монолітних залізобетонних конс-трукцій, які підлягають реконструкції на додат-кові навантаження, але які виконані без дотри-мання проектних віддалей між арматурою в цих конструкціях. При виконанні перевірних розрахунків таких конструкцій на різні розрахункові ситуації, для розробки робочих проектів для капітального ремонту, підсилення, реконструкції або демонтажу, слід визначитися, який фактично крок робочої арматури слід прийняти при вже інших визначених розрахункових параметрах розглянутої конструкції. Авторами інструментально досліджені та статистично проаналізовані дані армування монолітної залізобетонної оболонки баштової споруди, що дало можливість обґрунтовано прийняти значення кроків арматури при пере-вірних розрахунках.uk_UA
dc.identifier.citationГладишев Г. Оцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової споруди / Г. Гладишев, Д. Гладишев, Р. Журавльов // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 9. – С. 45 – 53. – Бібліогр. : 11 назв.uk_UA
dc.identifier.issn2522-4182
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10186
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНУБАuk_UA
dc.subjectкафедра залізобетонних і кам'яних конструкційuk_UA
dc.subjectбаштова промислова спорудаuk_UA
dc.subjectмінливість кроків арматуриuk_UA
dc.subjectмонолітна залізобетонна оболонкаuk_UA
dc.subjecttower industrial constructionuk_UA
dc.subjectvariability of reinforcement stepsuk_UA
dc.subjectmonolithic reinforced concrete shelluk_UA
dc.subject.udc624.071.3:624.97uk_UA
dc.titleОцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової спорудиuk_UA
dc.title.alternativeEstimation of variability of steps of armature in a monolithic reinforced concrete cover of a tower industrial constructionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
20219-45-53.pdf
Розмір:
1.3 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.67 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання