Чисельне моделювання пружних нестаціонарних коливань просторових тіл із тріщинами на основі напіваналітичного методу скінчених елементів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Вабіщевич, Максим Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

облено ефективний підхід моделювання пошкоджень типу тріщин, а також алгоритми визначення параметрів тріщиностійкості в задачах руйнування просторових тіл обертання і призматичних тіл під дією нестаціонарних навантажень різного рівня інтенсивності та тривалості у часі. Викладені теорія та особливості обчислення параметрів механіки руйнування на основі енергетичного підходу із використанням спеціальних призматичного та кільцевого скінчених елементів з тріщиною в умовах динамічних навантажень. Створено програмне забезпечення для автоматизованого розв’язування динамічних задач механіки руйнування. Представлені результати досліджень достовірності та ефективності використання напіваналітичного метода скінчених елементів при обчисленні параметрів механіки руйнування в задачах динаміки. Проведено аналіз впливу апроксимації тріщини спеціальними скінченими елементами на точність обчислення параметрів механіки руйнування. Розглянуто прямий метод обчислення КІН у порівнянні з енергетичним підходом на основі J - інтеграла. Досліджено достовірність використання метода реакцій в задачах динаміки для різних схем інтегрування рівнянь руху за часом. Розв’язані тестові задачі обчислення динамічного КІН для задач змішаного руйнування. Демонстрація можливостей підходу проведена на прикладі дослідження динамічного деформування ємності високого тиску з кільцевою тріщиною та демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною.

Опис

Ключові слова

динаміка, тріщина, дінамічний коефіцієнт інтенсивності напружень, J-інтеграл, призматичні тіла, тіла обертання, напіваналітичний метод скінчених елементів, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Вабіщевич М. О. Чисельне моделювання пружних нестаціонарних коливань просторових тіл із тріщинами на основі напіваналітичного методу скінчених елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Вабіщевич Максим Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр. : с. 19 - 20

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced