Підвищення рівня екологічної безпеки в процесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Кривомаз, Т.І.
Варавін, Д.В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження стану житлового фонду м. Києва та перспектив його реконструкції виділено основні рівні впровадження екоенергоефективних заходів з урахуванням зростання співвідношення витрати/ефективність, що включають оцінку проблеми, оптимізацію енерговитрат, екоенергоефективну реконструкцію житла, застосування інноваційних технологій. На основі національного та міжнародного досвіду реконструкції та капітального ремонту запропоновано концепцію 6Е, що акцентує увагу на енергоефективності, екобезпеці, економії, екології, ергономічності та естетиці процесу реконструкції житлових споруд. Дотримання основних вимог екоенергоефективності в процесі реконструкції житла забезпечить комфорт мешканцям та дозволить підвищити рівень екологічної безпеки нашої країни. Впровадження принципів енергоефективності в процес реконструкції житлового фонду є невід’ємною складовою екологічної та національної безпеки України, оскільки це дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище та людину, а також значно зменшить кількість відходів будівельної галузі.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, реконструкція, будівництво, енергоефективність, екологічна безпека, житловий фонд
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Підвищення рівня екологічної безпеки в процесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві / Т. І. Кривомаз, Д. В. Варавін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2017. – №2(16). – С. 78–85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2017_2_12
Зібрання