Сучасне формотворення багатоповерхових та висотних будівель при будівництві та реконструкції

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У досліджені представлено класифікацію конструктивних систем із об’ємних блоків як основного інструменту для створення форми і простору на прикладі сучасного формотворення архітектури.
Опис
Ключові слова
багатоповерхові і висотні будівлі, класифікація, конструктивні системи, несучі системі, формотворення, об’ємно-просторові блоки, многоэтажные здания, формообразование, конструктивные системы, объемно-пространственные блоки, несущие системы, реконструкция, multi-storied buildings, structural systems, volume and threedimensional modules, frame constructions, reconstruction
Бібліографічний опис
Разумова О. В. Сучасне формотворення багатоповерхових та висотних будівель при будівництві та реконструкції / О. В. Разумова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 226-230. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання