Оптимізація архітектури нейронної мережі призначеної для діагностики стану комп’ютерної мережі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Терейковський, І. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено методику визначення оптимальної архітектури нейронної мережі, призначену для розв’язання задач діагностики стану комп’ютерної мережі на основі аналізу експлуатаційних параметрів.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна мережа, діагностика, нейронна мережа, архітектура нейронної мережі, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Терейковський І. А. Оптимізація архітектури нейронної мережі призначеної для діагностики стану комп’ютерної мережі / І. А. Терейковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 155 - 158. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання