Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Кривенко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто характеристики та особливості колористичних рішень в природі для їх застосування при вирішенні задач біокліматичної висотної забудови. Представлений аналіз основних напрямків досліджень щодо значення та можливостей колористичних рішень при створенні міського середовища взагалі та висотної забудови окремо. Визначено характеристики колористичних утворень в природі, що базуються на функціональній доцільності, оптимізації пристосування до оточуючого середовища, умов життєдіяльності. На основі представленого аналізу функціонального підґрунтя утворення кольорів в природі, виділено колористичні засоби регулювання енергоефективних та екологічних параметрів біокліматичної висотної будівлі, а саме: терморегуляції, регулювання освітленості, вологості.
Опис
Ключові слова
висотна біокліматична забудова, колористика, пігментний та структурний механізм утворення кольору, змінність кольору, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Кривенко О. В. Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків / О. В. Кривенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 383 - 392. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання