Вип. 54

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения)
  (КНУБА, 2019) Чередниченко, П. П.; Човнюк, Ю. В.
  Для систем управления микроклиматом в музейных помещениях рассмотрен алгоритм управления на основе поддержки желаемого индекса дискомфорта с использованием нечёткого логического регулятора. Для оценки влияния среды на человека (посетителя музея), представленные в помещении экспонаты необходимо определить не только количественную величину отдельных параметров микроклимата, а и результат их общего влияния на человеческий организм, на представленные в помещениях музея экспонаты. Исследованы существующие методы комплексного управления микроклиматом музейных помещений с позиции методов регулирования. Проанализирован подход относительно определения индекса дискомфорта. Значения индекса дискомфорта (для человека/посетителя, экспонатов и самого помещения музея) разбиты на диапазоны в зависимости от усреднённых восприятий комфортности условий в помещении музея для человека, экспоната и самого помещения. Рассмотрены основы теории нечётких множеств. Проведен синтез нечёткого логического регулятора. Разработана база данных правил на основе рассчитанных значений индекса дискомфорта (для каждого компонента системы, т.е. для человека, экспоната и самого помещения). Теоретически спроектирована интеллектуальная система автоматической поддержки комфортных микроклиматических условий в помещении музея для всех составляющих системы «музейное помещение – экспонаты – посетители». На основе рассчитанных значений индекса дискомфорта для всех возможных вариантов значений температур сухого и увлажнённого термометров (гигрометра) построена база правил для fuzzy-контроллера. Компьютерное моделирование полученной системы управления микроклиматом в музейном помещении возможно на основе функций передачи температур сухого и увлажнённого термометров. Результаты математического моделирования показывают эффективность использования предложенного алгоритма управления. Управляющее действие вырабатывается после обработки агрегированной информации сразу со всех (обычно двух) датчиков, тем самым, уменьшая количество ненужных включений при незначительных колебаниях каждого отдельно взятого параметра. По результатам моделирования можно отметить соответствие требованиям полученной системы управления относительно поддержания желаемого уровня индекса дискомфорта в помещении музея, минимальное число включений исполнительного механизма, отсутствие перерегулирования и экономию электроэнергии.
 • Документ
  Двійники соборів
  (2019) Ященко, О. Ф.
  В статті розглядається історія будівництва Успенського собору у м. Золотоноша. Надані приклади схожих соборів та аналіз за планувальними, стилістичними та конструктивними особливостями.
 • Документ
  Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста
  (КНУБА, 2019) Ковальська, Г. Л.
  В статті розглянуто сучасні проблеми подальшого розвитку промислових територій, які на сьогодні не виконують функції промисловості. Розкрито, що у занедбаних промзон є великий потенціал для розвитку і ревіталізації. Наведено приклад вдалої ревіталізації промислових об’єктів у центральній частині м. Києва, створення UNIT.City – першого інноваційного парку в Україні. Проаналізовано історичні і містобудівні аспекти промислової території кварталу, розташованого в історичній місцевості Печерськ, що тільки очікує свого архітектурно-містобудівного та економічного відродження.
 • Документ
  Розвиток аеропортів Радяньского Союзу після Другої Світової війни
  (КНУБА, 2019) Семикіна, О. В.
  У статті розглянуті тенденції формування радянських аеропортів, які було побудовано в період між 1945 та 1971 роками. Виявлені загальні риси та відмінності у порівнянні їх з аеропортами світу аналогічного періоду. Характерними загальними рисами цього періоду була перевага централізованої схеми оформлення вилітаючи пасажирів над децентралізованою. Також відбувається розвиток засобів сортування багажу, перехід на напівавтоматичну систему обробки багажу, що значно покращило якість процесу обслуговування пасажирів аеропортів. Найбільша кількість аеровокзалів була побудована за типовими проектами, за індивідуальними дуже невеличкий процент, головнім чином в Москві, Ленінграді та Києві. В архітектурно-планувальному сенсі типові будівлі аеровокзалів були на вигляд цілісними двохповерховими об’ємами з додатковими посадковими галереями, або «фінгерами», рідше використовувались сателіти на посадковому пероні. Ця схема сформувалась у цей час з попередньої схеми досить компактних аеровокзалів, які поступово видовжувались, а трохи згодом вже мали додаткові планувальні елементи задля збільшення місць стоянок літаків біля аеровокзалів. Головними стилістичними рисами для цього періоду в радянський архітектурі аеровокзалів був функціоналізм, на відміну від закордонних аеропортів, архітектура яких була більш різноманітною. Їй були притаманні подекуди риси неоекспрессіонізму та неоромантизму. В архітектурі радянських аеропортів помітно бажання поєднання образної та функціональної компоненти. Також потрібно відмітити велику кількість теоретичних праць, які були виконані у той час за цією темою у СРСР та значну кількість проектних установ, що займалися проектуванням аеропортів. Ці проектні установи працювали за зональним принципом виконання заказів на проектування.
 • Документ
  Сучасний досвід проектування та будівництва об’єктів для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків
  (КНУБА, 2019) Прокопов, О. В.
  В статті здійснено аналіз сучасного досвіду проектування та будівництва скейт-парків із врахуванням впливу на людину психологічних факторів під час занять скейтбордингом. Проаналізовано особливості та типологію скейт-парків для подальшої розробки рекомендацій щодо функціонально-просторової організації скейт-парку.
 • Документ
  Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків
  (КНУБА, 2019) Кривенко, О. В.
  Розглянуто характеристики та особливості колористичних рішень в природі для їх застосування при вирішенні задач біокліматичної висотної забудови. Представлений аналіз основних напрямків досліджень щодо значення та можливостей колористичних рішень при створенні міського середовища взагалі та висотної забудови окремо. Визначено характеристики колористичних утворень в природі, що базуються на функціональній доцільності, оптимізації пристосування до оточуючого середовища, умов життєдіяльності. На основі представленого аналізу функціонального підґрунтя утворення кольорів в природі, виділено колористичні засоби регулювання енергоефективних та екологічних параметрів біокліматичної висотної будівлі, а саме: терморегуляції, регулювання освітленості, вологості.
 • Документ
  Актуальність орендного житла в українському суспільстві
  (КНУБА, 2019) Джурляк, У. О.
  У цій статті описується актуальна ситуація даного типу житла в Україні і його неприйнятний стан. Все гостріше в Україні постають питання низького рівня орендного житла; величезна кількість прикладів «тіньової» оренди, а також, висока вартість оренди житла. Молоді українські сім’ї або одинокі спеціалісти не в змозі отримати доступне комфортне орендне житло або ж придбати його у власність. Колівінг - один із шляхів вирішення проблеми. Основна ціль колівінгів – створити комфортний простір для життя; розвивати різні типи соціальних відносин; мати оптимальну, обов’язково доступну вартість. Основний принцип досягнення цілі - поділ (розподілення) житлом та виключення атрофованих функцій житла.
 • Документ
  Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні
  (КНУБА, 2019) Панченко, Т. Ф.; Яценко, В. О.
  Процес змін адміністративно-територіального устрою України веде до необхідності створення нової стратегії в усіх сферах містобудівної діяльності від зміни законодавчих, нормативних актів до реальних проектних результатів. В роботі запропоновані перспективні принципи розвитку локальних систем розселення нового типу сформованих на еколого-ресурсній основі як економічній стратегії розвитку. Такими принципами стали: принципи «взаємності», «субсідіарності», «іноваційної інтеграції населених пунктів», «дискретно-просторового розвитку», «локалізації екомереж», «збереження дезурбанізованого розвитку», «спадкоємного відтворення культурно-етнічної спадщини» та «організації сільського туристично-рекреаційного простору». Ці принципи відтворюють нові підходи до планувальної організації локальних систем розселення, які є об’єднаними територіальними громадами.
 • Документ
  Вплив природнього середовища на формування понтонних поселень в акваторії водосховищ України
  (КНУБА, 2019) Чернятевич, Н. Г.
  У статті розглянуто вплив природного середовища на проектування понтонних поселень в акваторії водосховищ України. Окреслено основні природні фактори, що впливають на формування понтонних поселень.
 • Документ
  Проектування міських територій
  (КНУБА, 2019) Сингаївська, О. І.; Биваліна, М. В.; Васильєва, Г. Ю.; Уcова, О. С.; Чередніченко, П. П.
  розглянуто підручник «Проектування міських територій», підготовлений авторським колективом Харківського національного університета міського господарства ім. О.М. Бекетова під редакцією кандидата архітектури, професора В. Т. Семенова та доктора технічних наук, професора І. Е. Линник. Являє собою першу із двох частин видання. Перша серія «Міське будівництво та господарство». Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів «Міське будівництво та господарство» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Будівництво та архітектура».
 • Документ
  Ідеалізації впливу процесів будівництва на об'єкти навколишнього середовища
  (КНУБА, 2019) Осипова, А. О.
  Для вивчення негативного впливу будівництва на стан довкілля створена ідеальна модель взаємодії процесів будівельного виробництва і об’єктів навколишнього середовища. Сформовані категорії об’єктів довкілля за значущістю відносно їхньої охорони і відновлення. Шляхом статистичного аналізу даних, зібраних на об’єктах-представниках обґрунтовані характеристичні параметри ідеального об’єкту будівництва. На основі виконаних прогнозних оцінок об’ємів викиду забруднюючих речовин і впливів сформована множина процесів будівництва вибірково-екстремальної структури. Взаємодія процесів будівельного виробництва і об'єктів довкілля утворюють певну будівельно-екологічну ситуацію – антропогенний ландшафт, який приймається в якості ідеальної моделі дослідження. Сформовані різновиди антропогенних ландшафтів характеризуються відповідними структурою та цільовою функцією і моделюють визначені комбінації об’єктів довкілля, що значимі для охорони та відновлення.
 • Документ
  Маркетинговий аналіз та аудит території при обгрунтуванні проектних рішень
  (КНУБА, 2019) Денисенко, Н. О.; Тригуб, О. О.
  Обґрунтовано маркетинговий підхід до процесів вибору варіанта проекту розвитку території в сучасних умовах. Визначені завдання та послідовність проведення маркетингового аудиту території. Доведено, що територіальний маркетинг в контексті маркетингового підходу передбачає аналіз розвитку з позиції територіальної індивідуальності, що демонструє відмінності однієї території від іншої. Запропоновано сучасний інструментарій маркетингового аудиту території, який являє собою набір можливих засобів, що застосовуються для збору, аналізу, обробки інформації та обґрунтування соціально-економічного розвитку території. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах розвитку територіального менеджменту та маркетингу в Україні доцільно враховувати ресурсний потенціал, унікальні особливості та конкурентні переваги території при визначенні перспектив розвитку та прийнятті ефективних проектних рішень.
 • Документ
  Історико-містобудівні передумови формування архітектурно-планувальної структури міста Чернівці кінця XVIII – початку XX ст.
  (КНУБА, 2019) Довганюк, А. І.
  В статті розглядаються передумови формування архітектурнопросторового середовища міста Чернівці які вплинули на містобудівний розвиток наприкінці XVII – початку XX століть. Описується забудова Чернівців на час входження Буковини до складу Австрії, королівської Румунії, Розглядається формування архітектурно-просторового середовища на рівні окремих кварталів, напрямки територіального розвитку кварталів, відповідно до містобудівної документації розробленої в різні часові проміжки – під австрійською та румунською панівною владою. Розглядаються правила забудови Австрійського, Румунського періодів
 • Документ
  Культура формування комфортного середовища всередині історичних кварталів
  (КНУБА, 2019) Ватаманюк, Н. Ю.
  У статті розглядається міське середовище як простір для існування людини, вплив на її духовне і фізичне здоров'я. По різному організоване середовище неминуче впливає на поведінку, емоційний стан людини, її сприйняття і розуміння простору. Для вирішення проблем формування міського середовища необхідно застосовувати комплекс взаємопов'язаних технічних, соціальних, екологічних, естетичних та інших заходів
 • Документ
  Пропозиції щодо реформування організаційної діяльності містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги
  (КНУБА, 2019) Булах, І. В.
  У статті розглянуті особливості архітектурно-містобудівної організації системи охорони здоров'я України, зокрема мережі лікувальнопрофілактичних закладів первинної медичної допомоги. Проаналізовано недоліки традиційного (поліклінічного) медичного обслуговування населення. На основі врахування провідних світових тенденцій та прогресивного досвіду країн з найвищим показником забезпеченості медичним обслуговуванням та охопленням населення у сфері охорони здоров'я, запропоновано шляхи удосконалення організації містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги для сучасних умов та можливостей України.
 • Документ
  Світло і колір у психоемоційному сприйнятті архітектурного образу
  (КНУБА, 2019) Кондрацька, О. І.; Товбич, В. В.
  В статті продовжено розгляд ідеї формотворення архітектурного образу, коли головним компонентом є система світло-колір. В роботі пропонується розглядати психоемоціональне сприйняття світла і кольору і визначити відповідність певним асоціативним емоціям. Визначено недостатність визначень емоцій і кольорів. Розширити лінійку емоцій дозволила авторська методика та лінгвістична описова асоціативна модель, яка описує відчуття і враження від світло-кольорової гамми. Це дозволить формувати світло-кольоровий архітектурний образ цілеспрямовано і керовано.
 • Документ
  Соціально-економічні основи організації рекреаційних просторів в структурі міст
  (КНУБА, 2019) Павлюк, М. В.
  Архітектурно-планувальне середовище міст повинно забезпечувати здорове співвідношення між міською забудовою, і місцями відпочинку. У великих містах дотриматися балансу дуже важко, адже збільшення кількості населення потребує розширення корисних площ, які в свою чергу витісняють території, що несуть функцію відпочинку. Громадяни міст стають заручниками ситуації, вимушені приймати рішення, про пошук нових місць, що мають забезпечити їх потребу у відпочинку. Один зі способів, котрий може допомогти, це створення нових місць відпочинку в структурі вже існуючих об’єктів, або в тих що будуються. Але не менш важливо врахувати потреби населення в тому чи іншому виді відпочинку. Для цього потрібно структурувати населення по ознакам, що його розділяють. Після цього можна провести аналіз груп населення і визначити конкретні об’єкти, що будуть вдосконалені для потреб громадян.
 • Документ
  Систематизація композиційних перетворень міського розпланування в сучасних умовах його розвитку
  (КНУБА, 2019) Дідіченко, М. О.
  сСтаття зосереджена на розробці системи класифікації динамічних змін у композиції міського розпланування в умовах активного розвитку міста, його розпланування, планувального центру, що описується видозмінами та модифікаціями різних типів композиційних центрів, вісей і ядра міського розпланування. Визначено та охарактеризовано чотири типи композиції планувальних центрів, такі як моноцентричний, монометричний, поліцентричний та поліметричний, з позицій чотирьох характеристик їх розвитку: сталість, прогресивність, динамічність та перспективність. Визначені характеристики, види і типи композиційних перетворень зведені до класифікаційних матриць, ілюстрованих графічними схемами розпланувальних композиційних моделей.
 • Документ
  Моделювання дискретних аналогів єдиних гладких криволінійних поверхонь
  (КНУБА, 2019) Ботвіновська, С. І.; Золотова, А. В.
  Пропонується методика моделювання дискретних аналогів єдиних (не складених) гладких криволінійних поверхонь, координати вузлів дискретного каркаса яких розраховуються за допомогою статикогеометричного методу. Проведено аналіз впливу заданих вихідних умов на форму модельованої криволінійної поверхні. Проаналізовано можливість включення у каркас поверхні заданих вузлів або дискретних аналогів кривих ліній. Виведено властивість, що при формотворенні дискретних каркасі поверхонь число внутрішніх заданих вузлів сітки не може бути довільним. Це обумовлено тим, що число додаткових рівнянь для інтерполяції зовнішніх зусиль між вузлами, які будуть додаватись у загальну системи рівнянь рівноваги вузлів, буде залежати від розмірності обраних однакових шаблонів, якими буде покриватись вся сітка, з урахуванням контурних вузлів. Остаточна форма дискретно представленої поверхні, змодельованої за допомогою узагальненого статико-геометричного методу, суттєво залежить від розмірності лінійно-різницевого оператора, який задає закон розподілу зовнішнього навантаження між вузлами, та від його коефіцієнтів.
 • Документ
  Методы управления процессами совершенствования мифо-топонимических структур
  (КНУБА, 2019) Арзили, А. Ю.
  Статья посвящена мифо-топонимической структуре как системе, элементом которой выступает мифо-топонимический потенциал территории. Определено понятие мифо-топонимического потенциала территори, а также представлена его классификация по содержанию. В зависимости от количественного содержания мифо-топонимического потенциала обозначена классификация мифо-топонимической структуры.