Вип. 54

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4536

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 21
 • Документ
  Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения)
  (КНУБА, 2019) Чередниченко, П. П.; Човнюк, Ю. В.
  Для систем управления микроклиматом в музейных помещениях рассмотрен алгоритм управления на основе поддержки желаемого индекса дискомфорта с использованием нечёткого логического регулятора. Для оценки влияния среды на человека (посетителя музея), представленные в помещении экспонаты необходимо определить не только количественную величину отдельных параметров микроклимата, а и результат их общего влияния на человеческий организм, на представленные в помещениях музея экспонаты. Исследованы существующие методы комплексного управления микроклиматом музейных помещений с позиции методов регулирования. Проанализирован подход относительно определения индекса дискомфорта. Значения индекса дискомфорта (для человека/посетителя, экспонатов и самого помещения музея) разбиты на диапазоны в зависимости от усреднённых восприятий комфортности условий в помещении музея для человека, экспоната и самого помещения. Рассмотрены основы теории нечётких множеств. Проведен синтез нечёткого логического регулятора. Разработана база данных правил на основе рассчитанных значений индекса дискомфорта (для каждого компонента системы, т.е. для человека, экспоната и самого помещения). Теоретически спроектирована интеллектуальная система автоматической поддержки комфортных микроклиматических условий в помещении музея для всех составляющих системы «музейное помещение – экспонаты – посетители». На основе рассчитанных значений индекса дискомфорта для всех возможных вариантов значений температур сухого и увлажнённого термометров (гигрометра) построена база правил для fuzzy-контроллера. Компьютерное моделирование полученной системы управления микроклиматом в музейном помещении возможно на основе функций передачи температур сухого и увлажнённого термометров. Результаты математического моделирования показывают эффективность использования предложенного алгоритма управления. Управляющее действие вырабатывается после обработки агрегированной информации сразу со всех (обычно двух) датчиков, тем самым, уменьшая количество ненужных включений при незначительных колебаниях каждого отдельно взятого параметра. По результатам моделирования можно отметить соответствие требованиям полученной системы управления относительно поддержания желаемого уровня индекса дискомфорта в помещении музея, минимальное число включений исполнительного механизма, отсутствие перерегулирования и экономию электроэнергии.
 • Документ
  Двійники соборів
  (2019) Ященко, О. Ф.
  В статті розглядається історія будівництва Успенського собору у м. Золотоноша. Надані приклади схожих соборів та аналіз за планувальними, стилістичними та конструктивними особливостями.
 • Документ
  Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста
  (КНУБА, 2019) Ковальська, Г. Л.
  В статті розглянуто сучасні проблеми подальшого розвитку промислових територій, які на сьогодні не виконують функції промисловості. Розкрито, що у занедбаних промзон є великий потенціал для розвитку і ревіталізації. Наведено приклад вдалої ревіталізації промислових об’єктів у центральній частині м. Києва, створення UNIT.City – першого інноваційного парку в Україні. Проаналізовано історичні і містобудівні аспекти промислової території кварталу, розташованого в історичній місцевості Печерськ, що тільки очікує свого архітектурно-містобудівного та економічного відродження.
 • Документ
  Розвиток аеропортів Радяньского Союзу після Другої Світової війни
  (КНУБА, 2019) Семикіна, О. В.
  У статті розглянуті тенденції формування радянських аеропортів, які було побудовано в період між 1945 та 1971 роками. Виявлені загальні риси та відмінності у порівнянні їх з аеропортами світу аналогічного періоду. Характерними загальними рисами цього періоду була перевага централізованої схеми оформлення вилітаючи пасажирів над децентралізованою. Також відбувається розвиток засобів сортування багажу, перехід на напівавтоматичну систему обробки багажу, що значно покращило якість процесу обслуговування пасажирів аеропортів. Найбільша кількість аеровокзалів була побудована за типовими проектами, за індивідуальними дуже невеличкий процент, головнім чином в Москві, Ленінграді та Києві. В архітектурно-планувальному сенсі типові будівлі аеровокзалів були на вигляд цілісними двохповерховими об’ємами з додатковими посадковими галереями, або «фінгерами», рідше використовувались сателіти на посадковому пероні. Ця схема сформувалась у цей час з попередньої схеми досить компактних аеровокзалів, які поступово видовжувались, а трохи згодом вже мали додаткові планувальні елементи задля збільшення місць стоянок літаків біля аеровокзалів. Головними стилістичними рисами для цього періоду в радянський архітектурі аеровокзалів був функціоналізм, на відміну від закордонних аеропортів, архітектура яких була більш різноманітною. Їй були притаманні подекуди риси неоекспрессіонізму та неоромантизму. В архітектурі радянських аеропортів помітно бажання поєднання образної та функціональної компоненти. Також потрібно відмітити велику кількість теоретичних праць, які були виконані у той час за цією темою у СРСР та значну кількість проектних установ, що займалися проектуванням аеропортів. Ці проектні установи працювали за зональним принципом виконання заказів на проектування.
 • Документ
  Сучасний досвід проектування та будівництва об’єктів для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків
  (КНУБА, 2019) Прокопов, О. В.
  В статті здійснено аналіз сучасного досвіду проектування та будівництва скейт-парків із врахуванням впливу на людину психологічних факторів під час занять скейтбордингом. Проаналізовано особливості та типологію скейт-парків для подальшої розробки рекомендацій щодо функціонально-просторової організації скейт-парку.
 • Документ
  Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків
  (КНУБА, 2019) Кривенко, О. В.
  Розглянуто характеристики та особливості колористичних рішень в природі для їх застосування при вирішенні задач біокліматичної висотної забудови. Представлений аналіз основних напрямків досліджень щодо значення та можливостей колористичних рішень при створенні міського середовища взагалі та висотної забудови окремо. Визначено характеристики колористичних утворень в природі, що базуються на функціональній доцільності, оптимізації пристосування до оточуючого середовища, умов життєдіяльності. На основі представленого аналізу функціонального підґрунтя утворення кольорів в природі, виділено колористичні засоби регулювання енергоефективних та екологічних параметрів біокліматичної висотної будівлі, а саме: терморегуляції, регулювання освітленості, вологості.
 • Документ
  Актуальність орендного житла в українському суспільстві
  (КНУБА, 2019) Джурляк, У. О.
  У цій статті описується актуальна ситуація даного типу житла в Україні і його неприйнятний стан. Все гостріше в Україні постають питання низького рівня орендного житла; величезна кількість прикладів «тіньової» оренди, а також, висока вартість оренди житла. Молоді українські сім’ї або одинокі спеціалісти не в змозі отримати доступне комфортне орендне житло або ж придбати його у власність. Колівінг - один із шляхів вирішення проблеми. Основна ціль колівінгів – створити комфортний простір для життя; розвивати різні типи соціальних відносин; мати оптимальну, обов’язково доступну вартість. Основний принцип досягнення цілі - поділ (розподілення) житлом та виключення атрофованих функцій житла.
 • Документ
  Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні
  (КНУБА, 2019) Панченко, Т. Ф.; Яценко, В. О.
  Процес змін адміністративно-територіального устрою України веде до необхідності створення нової стратегії в усіх сферах містобудівної діяльності від зміни законодавчих, нормативних актів до реальних проектних результатів. В роботі запропоновані перспективні принципи розвитку локальних систем розселення нового типу сформованих на еколого-ресурсній основі як економічній стратегії розвитку. Такими принципами стали: принципи «взаємності», «субсідіарності», «іноваційної інтеграції населених пунктів», «дискретно-просторового розвитку», «локалізації екомереж», «збереження дезурбанізованого розвитку», «спадкоємного відтворення культурно-етнічної спадщини» та «організації сільського туристично-рекреаційного простору». Ці принципи відтворюють нові підходи до планувальної організації локальних систем розселення, які є об’єднаними територіальними громадами.
 • Документ
  Вплив природнього середовища на формування понтонних поселень в акваторії водосховищ України
  (КНУБА, 2019) Чернятевич, Н. Г.
  У статті розглянуто вплив природного середовища на проектування понтонних поселень в акваторії водосховищ України. Окреслено основні природні фактори, що впливають на формування понтонних поселень.
 • Документ
  Проектування міських територій
  (КНУБА, 2019) Сингаївська, О. І.; Биваліна, М. В.; Васильєва, Г. Ю.; Уcова, О. С.; Чередніченко, П. П.
  розглянуто підручник «Проектування міських територій», підготовлений авторським колективом Харківського національного університета міського господарства ім. О.М. Бекетова під редакцією кандидата архітектури, професора В. Т. Семенова та доктора технічних наук, професора І. Е. Линник. Являє собою першу із двох частин видання. Перша серія «Міське будівництво та господарство». Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів «Міське будівництво та господарство» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Будівництво та архітектура».