Проблеми формування санітарно-захисних зон в плануванні міста

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті деякі питання нормативної бази встановлення та експлуатації території санітарно-захисних зон. Окреслені окремі проблеми використання цих територій на сучасному етапі планування та забудови міста.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, забудова міста, планування міста
Бібліографічний опис
Дружинін М. А. Проблеми формування санітарно-захисних зон в плануванні міста / М. А. Дружинін, А. М. Плешкановська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 237-241. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання