Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена розробці моделей та методів управління інтеграцією інформаційних систем підприємств та проектів розвитку машинобудівної галузі, яка забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Розроблено модель інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту розвитку машинобудівної галузі, які взаємодіють у просторі та часі, який дає можливість визначити фазові траєкторії в просторі станів та описати порядок їх взаємодії. Визначено, що стани інформаційної системи проекту значною мірою відрізняються від поведінки інформаційної системи підприємства. Визначено, що ефективність станів інтегрованої системи може бути оцінена в координатах простору та часу. Розроблено математичну модель, яка реалізує графоаналітичний метод синергетичного управління інтеграцією інформаційних систем. Встановлено, що максимальна ефективність інтеграції інформаційних систем пов’язана із визначенням саме просторового розподілу станів системи та їх управлінням. Побудована структура нейронної моделі управління інтегрованої системи. На основі створеної мережі було проведено її навчання та проведено обробка результатів роботи для визначення співвідношення між входами-виходами ІС при визначених векторах управління. Запропоновано модифікований метод оцінки ефективності інтеграції ІС за допомогою розробки комплексу алгоритмів і формалізованої методики формування штучних еталонних границь ефективності на основі узагальнення індивідуальних експертних оцінок. Розроблено архітектуру автоматизованої системи підтримки прийняття рішень, що реалізує запропонований метод дослідження ефективності інтеграції інформаційних систем та сформульовані вимоги до СУБД даної системи прийняття рішень. Розроблено програмний модуль «MIIS-MVD.1», який графічно реалізує метод дослідження ефективності інтеграції інформаційних систем.
Опис
Ключові слова
управління, інформаційні потоки, інтеграція інформаційних систем, інформаційна система підприємства, інформаційна система проекту, єдина інтегрована інформаційна система, проект розвитку підприємства, підприємство, машинобудівна галузь
Бібліографічний опис
Двоєглазова М. В. Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Двоєглазова Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 19 с. - Бібліогр. : с.14 - 15.
Зібрання