Архитектурная интерпретация нарративности в городской среде

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У представленому дослідженні розкривається поняття духовної сутності міського середовища, що визначається як топонімічний образ, віртуальна топографічна мережа території з безліччю змістовних структур - «наративів». Наративність в контексті міського середовища, визначається як варіант усної народної творчості, стійко пов'язаного з якимось матеріальним об'єктом або простором в місті і видозмінюється з часом. Відзначається що міська міфологія може мати як прив'язку до міського середовища через топоніміку, так і бути вираженою хаотично розсіяною в соціокультурному просторі середовища (топоніму-ареалу), без своєї матеріалізації в ній.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, міське середовище, духовність середовища, ментально-семіотична система, наратив, міський фольклор, топонім, urban environment, spirituality of the environment, narrative, urban folklore, toponym, mentally-semiotic system
Бібліографічний опис
Арзили А. Ю. Архитектурная интерпретация нарративности в городской среде / А. Ю. Арзили // Містобудувавння та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 39-46. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання