Система експертизи ефективності інвестиційних проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування

Ескіз

Дата

2010

Автори

Ізмайлова, К. В.
Ізмайлова, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Надано характеристику системи оцінки реальних інвестиційних проектів за економічними та фінансовими критеріями. Система спрямована на підвищення ефективності проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Проведено функціональну декомпозицію системи, визначені інформаційні зв’язки між функціями, моделі та методи реалізації. Виклад супроводжується наскрізним прикладом.

Опис

Ключові слова

інвестиційний проект, грошові потоки, фінансовий результат, прибуток, термін окупності, рентабельність, дисконтування, ефективність, кількісні та якісні критерії, експертне оцінювання, згортка критеріїв, кафедра економіки будівництва, кафедра кібербезпеки та ком’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Ізмайлова К. В. Система експертизи ефективності інвестиційних проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування / К. В. Ізмайлова, О. В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 45 - 54. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced