Український архітектурний модерн як свідчення самобутності народу

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто специфічні характеристики європейського модерну. Особливо виділено національно-романтичний модерн, показано особливе місце українського архітектурного модерну.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, модерн, самобутність, український архітектурний модерн
Бібліографічний опис
Слєпцов О. С. Український архітектурний модерн як свідчення самобутності народу / О. С. Слєпцов, Ю. В. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 11-13. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання