Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд»

Ескіз

Дата

2016

Автори

Червинський, Я. Й.
Домбровський, Я. І.
Дворник, А. М.
Шидловська, О. В.
Данилюк, О. М.
Шомка, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної під-готовки грунтової основи споруд» розробляється у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ:201Х «Будинки, будівлі і споруди в складних і інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування». У стандарті наведено загальні вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довго-вічності споруд, конструкцій, технічних систем, територій, будинків і споруд.

Опис

Ключові слова

ущільнення основ, армування грунтів, витрамбування котлованів, грунтові подушки, силікатизація, смолізація

Бібліографічний опис

Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд» / Я. Й. Червинський, Я. І. Домбровський, А. М. Дворник [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць : в 2 кн. / Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 1. – С. 240 – 245. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced