Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд»

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної під-готовки грунтової основи споруд» розробляється у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ:201Х «Будинки, будівлі і споруди в складних і інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування». У стандарті наведено загальні вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довго-вічності споруд, конструкцій, технічних систем, територій, будинків і споруд.
Опис
Ключові слова
ущільнення основ, армування грунтів, витрамбування котлованів, грунтові подушки, силікатизація, смолізація
Бібліографічний опис
Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд» / Я. Й. Червинський, Я. І. Домбровський, А. М. Дворник [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць : в 2 кн. / Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 1. – С. 240 – 245. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання